?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 学术讲【计机视觉隐n术?/title> <meta name="description" content="旉Q?017q??5日(周二Q上?0Q?0地点Q旗山校Y件楼512主讲Q中国科学技术大学俞能v教授dQY件学院报告摘要:随着相机Q尤其是可拍照智能手机的大量普及Q以及互联网的无处不在,在线C交q_上的照片׃n已成为数十亿用户的日常。而如此v量的囑փ为当今最为强大的学习模型——深度神l网l(DNNQ提供了丰富的训l数据源。许多企业采集这些分享的照片Q用大规模的DNN模型对用戯行深入的分析Q例如,通过照片的内容来推用L喜好q进行广告推送,q类囑փ自动系l无疑会D隐私泄露问题。若要抵抗图像检系l,一般的Ҏ通常是马赛克、模p、加噪等Q但q会D人眼视觉质量的显著下降。一U更为先q的办法是ɋ系l错误识别图像中的物体(例如鸵鸟识别ؓ汽RQ,但是即识别错误Q知道图像中有物体存在,q个问题本n是一U隐U泄霌Ӏ因此,使得自动系l完全察觉不到图像中的物体是更ؓ理想的情形。本报告实现了一U图像物体隐w算法,通过在图像中加入某种特定的对抗干扎ͼ使得ZDNN的图像检系l无法检到囑փ中物体的存在Q就好像囑փI上了“隐w”。据我们所知,q是Ҏ抗DNN系l的" /> <link type="text/css" href="/_css/_system/system.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/_upload/site/1/style/136/136.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/_upload/site/00/2a/42/style/193/193.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/_js/_portletPlugs/sudyNavi/css/sudyNav.css" rel="stylesheet" /> <script language="javascript" src="/_js/jquery.min.js" sudy-wp-context="" sudy-wp-siteId="42"></script> <script language="javascript" src="/_js/jquery.sudy.wp.visitcount.js"></script> <script type="text/javascript" src="/_js/_portletPlugs/sudyNavi/jquery.sudyNav.js"></script> <link href="/_upload/tpl/01/44/324/template324/css/style.css?v=112341" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/_upload/tpl/01/44/324/template324/js/jquery/jquery.cross-slide.js" type="text/javascript"></script> <link href="/_upload/tpl/01/44/324/template324/js/screen.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <h1><a href="http://www.dolphin-one.com\">【国民娱乐每日礼金gm777.top,国民彩票登录中大奖】我们为您提供国民彩票登录注册,国民彩票登录投注,国民彩票登录app,国民彩票登录平台,巨华彩票开户,充提快速,操控简单,为国民彩票登录彩民服务!</a></h1> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="container_second"> <div class="logo"> <div class="logoleft"> <img id="logo1_Image1"src="/_upload/tpl/01/44/324/template324/images/logo.gif" width="395" height="69" alt="徏师范大学软g学院" class="logo_pos"> </div> </div> <div id="navigation" class="sort-pages modify-pages"> <ul> <li> <table width="100%" class="selected" height="42" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td> <div frag="面板1"> <div frag="H口1"> <style type="text/css"> #wp_nav_w1 .wp_nav .sub-nav { border-width:1px;}#wp_nav_w1 .wp_nav .sub-nav { border-color:#ed1b24;}#wp_nav_w1 .wp_nav .sub-nav .nav-item a {border-color:#ed1b24;}#wp_nav_w1 .wp_nav .sub-nav .nav-item a {background-color:#ed1b24;}#wp_nav_w1 .wp_nav .sub-nav .nav-item .mark{background-color:#ed1b24;}#wp_nav_w1 .wp_nav .sub-nav .nav-item {text-align:left;}#wp_nav_w1 .wp_nav .sub-nav .nav-item a {font-family:”宋体”};#wp_nav_w1 .wp_nav .sub-nav .nav-item a { color:#080808;}#wp_nav_w1 .wp_nav .nav-item a:hover,.wp_nav .nav-item .parent { color:#080808;}#wp_nav_w1 .wp_nav .nav-item a:hover,.wp_nav .nav-item .parent {background-color:#f5f5f5;}#wp_nav_w1 .wp_nav .nav-item a:hover,.wp_nav .nav-item .parent {border-width:1px;}#wp_nav_w1 .wp_nav .nav-item a:hover,.wp_nav .nav-item .parent {border-color:#cccccc;} </style> <div id="wp_nav_w1"> <ul class="wp_nav" data-nav-config="{drop_v: 'down', drop_w: 'right', dir: 'y', opacity_main: '-1', opacity_sub: '-1', dWidth: '0'}"> <li class="nav-item i1 "> <a href="/main.htm" title="首页" target="_self"><span class="item-name">首页</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i2 "> <a href="/2675/list.htm" title="学院概况" target="_self"><span class="item-name">学院概况</span></a><i class="mark"></i> <ul class="sub-nav"> <li class="nav-item i2-1 "> <a href="/2676/list.htm" title="学院? target="_self"><span class="item-name">学院?/span></a><i class="mark"></i> </li> </ul> </li> <li class="nav-item i3 "> <a href="/2680/list.htm" title="师资队伍" target="_self"><span class="item-name">师资队伍</span></a><i class="mark"></i> <ul class="sub-nav"> <li class="nav-item i3-1 "> <a href="/2681/list.htm" title="导" target="_self"><span class="item-name">导</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i3-2 "> <a href="/2682/list.htm" title="软g工程pL? target="_self"><span class="item-name">软g工程pL?/span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i3-3 "> <a href="/2683/list.htm" title="数字媒体技术系教师" target="_self"><span class="item-name">数字媒体技术系教师</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i3-4 "> <a href="/2684/list.htm" title="实验中心教师" target="_self"><span class="item-name">实验中心教师</span></a><i class="mark"></i> </li> </ul> </li> <li class="nav-item i4 "> <a href="/2710/list.htm" title="合作办学" target="_self"><span class="item-name">合作办学</span></a><i class="mark"></i> <ul class="sub-nav"> <li class="nav-item i4-1 "> <a href="/2711/list.htm" title="国际合作办学" target="_self"><span class="item-name">国际合作办学</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i4-2 "> <a href="/2715/list.htm" title="闽台合作办学" target="_self"><span class="item-name">闽台合作办学</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i4-3 "> <a href="/2719/list.htm" title="校企合作办学" target="_self"><span class="item-name">校企合作办学</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i4-4 "> <a href="/2722/list.htm" title="下蝲专区" target="_self"><span class="item-name">下蝲专区</span></a><i class="mark"></i> </li> </ul> </li> <li class="nav-item i5 "> <a href="/2688/list.htm" title="人才培养" target="_self"><span class="item-name">人才培养</span></a><i class="mark"></i> <ul class="sub-nav"> <li class="nav-item i5-1 "> <a href="/2689/list.htm" title="本科生培? target="_self"><span class="item-name">本科生培?/span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i5-2 "> <a href="/2693/list.htm" title="全日制研I生" target="_self"><span class="item-name">全日制研I生</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i5-3 "> <a href="/2697/list.htm" title="下蝲专区" target="_self"><span class="item-name">下蝲专区</span></a><i class="mark"></i> </li> </ul> </li> <li class="nav-item i6 "> <a href="/2685/list.htm" title="学科" target="_self"><span class="item-name">学科</span></a><i class="mark"></i> <ul class="sub-nav"> <li class="nav-item i6-1 "> <a href="/2686/list.htm" title="省重点学科" target="_self"><span class="item-name">省重点学科</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i6-2 "> <a href="/2687/list.htm" title="一U学U硕士点" target="_self"><span class="item-name">一U学U硕士点</span></a><i class="mark"></i> </li> </ul> </li> <li class="nav-item i7 "> <a href="/xsjl/list.htm" title="学术交流" target="_self"><span class="item-name">学术交流</span></a><i class="mark"></i> <ul class="sub-nav"> <li class="nav-item i7-1 "> <a href="/dyjysjsxsyth/list.htm" title="W一届隐U计学术研讨会" target="_self"><span class="item-name">W一届隐U计学术研...</span></a><i class="mark"></i> </li> </ul> </li> <li class="nav-item i8 "> <a href="/2704/list.htm" title="工程中心" target="_self"><span class="item-name">工程中心</span></a><i class="mark"></i> <ul class="sub-nav"> <li class="nav-item i8-1 "> <a href="/2705/list.htm" title="中心概况" target="_self"><span class="item-name">中心概况</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i8-2 "> <a href="/2706/list.htm" title="机构讄与运行机? target="_self"><span class="item-name">机构讄与运行机?/span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i8-3 "> <a href="/2707/list.htm" title="中心实体" target="_self"><span class="item-name">中心实体</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i8-4 "> <a href="/2708/list.htm" title="基础工作" target="_self"><span class="item-name">基础工作</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i8-5 "> <a href="/2709/list.htm" title="成果推广案例" target="_self"><span class="item-name">成果推广案例</span></a><i class="mark"></i> </li> </ul> </li> <li class="nav-item i9 "> <a href="/2723/list.htm" title="党徏工作" target="_self"><span class="item-name">党徏工作</span></a><i class="mark"></i> <ul class="sub-nav"> <li class="nav-item i9-1 "> <a href="/2724/list.htm" title="党徏园地" target="_self"><span class="item-name">党徏园地</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i9-2 "> <a href="/2727/list.htm" title="下蝲专区" target="_self"><span class="item-name">下蝲专区</span></a><i class="mark"></i> </li> </ul> </li> <li class="nav-item i10 "> <a href="/2728/list.htm" title="学生工作" target="_self"><span class="item-name">学生工作</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i11 "> <a href="/2729/list.htm" title="招生招聘" target="_self"><span class="item-name">招生招聘</span></a><i class="mark"></i> <ul class="sub-nav"> <li class="nav-item i11-1 "> <a href="/2730/list.htm" title="本科招生" target="_self"><span class="item-name">本科招生</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i11-2 "> <a href="/2731/list.htm" title="全日制研I生招生" target="_self"><span class="item-name">全日制研I生招生</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i11-3 "> <a href="/2732/list.htm" title="诚聘英才" target="_self"><span class="item-name">诚聘英才</span></a><i class="mark"></i> </li> </ul> </li> </ul> </div> </div> </div> </td> <!-- <td> <img src="/_upload/tpl/01/44/324/template324/images/nav_line.jpg" /> </td> --> </tr> </table> </li> </ul> </div> <!-- <div class="bodypic"> <div id="banner" style="overflow: hidden; padding: 0px;"> </div> </div> --> <div class="showdetail_container_main"> <div class="showdetail_middle"> <div class="showdetail_title"> <span frag="面板3"> <span frag="H口3"> <span class='Article_Title'>学术讲【计机视觉隐n术?/span> </span> </span> </div> <div class="showdetail_times"> <hr style="height: 2px; border: none; border-top: 1px solid #01bad8" /> 览ơ数Q? <span frag="面板5"> <span frag="H口5" portletmode="simpleArticleAttri"> <span class="WP_VisitCount" url="/_visitcountdisplay?siteId=42&type=3&articleId=124510">376</span> </span> </span> 发布旉Q?span frag="面板4"> <span frag="H口4" portletmode="simpleArticlePublishDate"> <span class='Article_PublishDate'>2017-04-24</span> </span> </span> </div> <div frag="面板2"> <div frag="H口2"> <div class='wp_articlecontent'><div class='Article_Content'><p style="background:white;line-height:21px;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:black;font-family:楷体;mso-bidi-font-size:18px;"><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">旉Q?/span><span style="font-size:20px;" lang="EN-US">2017</span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">q?/span><span style="font-size:20px;" lang="EN-US">4</span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">?/span><span style="font-size:20px;" lang="EN-US">25</span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">日(周二Q上?/span><span style="font-size:20px;" lang="EN-US">10</span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">Q?/span><span style="font-size:20px;" lang="EN-US">00</span></span><span style="color:black;font-family:simsun,serif;font-size:13px;mso-bidi-font-size:14px;" lang="EN-US"></span></span></p><p style="background:white;line-height:21px;"><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:16px;mso-bidi-font-size:18px;"><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">地点Q旗山校Y件楼</span><span style="font-size:20px;" lang="EN-US">512</span></span></p><p style="background:white;line-height:21px;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">主讲Q?/span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;mso-bidi-font-family:times new roman;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;">中国U学技术大?/span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">俞能h?/span></span></p><p style="margin:0cm 0cm 0px;text-align:left;line-height:24px;mso-pagination:widow-orphan;" class="MsoNormal"><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">dQY件学?/span></p><p style="background:white;line-height:21px;"><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">报告摘要Q?/span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:16px;mso-bidi-font-size:18px;"><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">随着相机Q尤其是可拍照智能手机的大量普及Q以及互联网的无处不在,在线C交q_上的照片׃n已成为数十亿用户的日常。而如此v量的囑փ为当今最为强大的学习模型——深度神l网l(</span><span style="font-size:20px;" lang="EN-US">DNN</span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">Q提供了丰富的训l数据源。许多企业采集这些分享的照片Q用大规模?/span><span style="font-size:20px;" lang="EN-US">DNN</span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">模型对用戯行深入的分析Q例如,通过照片的内容来推用L喜好q进行广告推送,q类囑փ自动系l无疑会D隐私泄露问题。若要抵抗图像检系l,一般的Ҏ通常是马赛克、模p、加噪等Q但q会D人眼视觉质量的显著下降。一U更为先q的办法是ɋ系l错误识别图像中的物体(例如鸵鸟识别ؓ汽RQ,但是即识别错误Q知道图像中有物体存在,q个问题本n是一U隐U泄霌Ӏ因此,使得自动系l完全察觉不到图像中的物体是更ؓ理想的情形?/span></span></p><p style="background:white;margin:0cm 0cm 0px;text-indent:32px;mso-char-indent-count:2.0;"><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:16px;mso-bidi-font-size:18px;"><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">本报告实C一U图像物体隐w算法,通过在图像中加入某种特定的对抗干扎ͼ使得Z</span><span style="font-size:20px;" lang="EN-US">DNN</span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">的图像检系l无法检到囑փ中物体的存在Q就好像囑փI上了“隐w”。据我们所知,q是Ҏ?/span><span style="font-size:20px;" lang="EN-US">DNN</span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">系l的首次试。我们用了一个新的评h标隐U保险来评估法的有效性,l果表明Q我们的法相比于马赛克{其他图像干扰方法,有着相当高的成功率得检系l对囑փ中的物体“视而不见”,q且几乎不媄响hD觉质量。同Ӟ我们q设|了一个用户可调的参数隐n厚度来方便用户Ҏ照片隐私E度调节扰动强度。此外,我们发现针对不同</span><span style="font-size:20px;" lang="EN-US">DNN</span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">生成的隐wh通用性,即针Ҏ一个特定网l生成的Ҏ囑փ也会影响其他|络对其的判断?/span></span></p><p style="background:white;margin:0cm 0cm 0px;text-indent:32px;font-size:20px;mso-char-indent-count:2.0;">  </p><p style="margin:0cm 0cm 0px;text-align:left;line-height:24px;mso-pagination:widow-orphan;" class="MsoNormal"><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">专家介:</span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">俞能P教授Q博士生导师Q中国科学技术大学电子工E与信息U学pL行主任,中国U学院电空间信息重点实验室常务副主任,教育部信息安全专业教学指导委员会委员Q中国图象图形学学会副理事长Q中国大数据专家委员会委员?/span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:16px;mso-bidi-font-size:18px;"><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">长期从事多媒体数据安全和隐私保护、图像处理与视频分析{方面的教学与研I工作。近q来Q主持国家N</span><span style="font-size:20px;" lang="EN-US">20</span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">余项Q参与国家国?/span><span style="font-size:20px;" lang="EN-US">2030</span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">规划研究Q在国际一期刊和国际会议上发表学术论?/span><span style="font-size:20px;" lang="EN-US">130</span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">余篇。曾?/span><span style="font-size:20px;" lang="EN-US">2013</span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">q获得宝钢优U教师奖;</span><span style="font-size:20px;" lang="EN-US">2011</span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">q获得中国科学院朱李月华优秀教师奖;</span><span style="font-size:20px;" lang="EN-US">2010</span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">?/span><span style="font-size:20px;" lang="EN-US">2011</span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">中国U学院优U研究生指导教师奖Q?/span><span style="font-size:20px;" lang="EN-US">2008</span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">q获得中国科学院教学成果二等奖,</span><span style="font-size:20px;" lang="EN-US">2004</span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">q获得总装备部</span><span style="font-size:20px;" lang="EN-US">?63</span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">先进个h</span><span style="font-size:20px;" lang="EN-US">?/span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">奖、领衔团队获?/span><span style="font-size:20px;" lang="EN-US">?63</span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">先进集体</span><span style="font-size:20px;" lang="EN-US">?/span><span style="color:black;font-family:楷体;font-size:20px;mso-bidi-font-size:18px;">奖;全国癄优博Q提名)论文和中U院优博论文指导教师?/span></span></p><p> </p></div></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div style="height:600px"> </div> <div class="foot"> <div class="index_copyright"> 徏省福州市闽侯上街徏师范大学旗山校区软g学院办公室 邮编:350108<br /> 电话Q?591-22868468 传真Q?591-22868468 邮箱Qrjxy@fjnu.edu.cn<br /> Copyright © 2009 徏师范大学 版权所? </div> </div> <a href="http://www.dolphin-one.com/">Ʊ¼</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <img src="/_visitcount?siteId=42&type=3&articleId=124510" style="display:none" width="0" height="0"></image>